Montážní konzoly nerezové MBNE

Konzoly slouží k montáži pneumatických nebo elektrických pohonů průmyslových armatur. Užívají se, pokud konstrukce armatury neumožňuje přímou montáž pohonu na těleso armatury.