O nás

Naše společnost MARTECH-CORP. s.r.o. sídlí v Hradci Králové a je významným dodavatelem průmyslových armatur. V historii naší firmy je několik důležitých mezníků:

 

 • 1990 Založení firmy MARTECH – měřicí a regulační technika. Firma se zabývá dovozem prvků měřicí a regulační techniky a jejich prodejem na československém trhu.
 • 1992 Přeměna na MARTECH-Corp. s.r.o. Nosným programem se postupně stávají akční prvky pro MaR – ventily, kulové kohouty, klapky, nožová šoupátka.
 • 1997 Přestěhování do nového vlastního objektu v Hradci Králové, Resslova 767 s dostatkem kancelářské a skladové plochy. Součástí je rovněž výrobní dílna pro montáž a kompletaci armatur. Zřízení pobočky MARTECH Teplice.
 • 2008 Zřízení pobočky MARTECH Olomouc.
 • 2010 Certifikace ISO 9001 - Bureau Veritas
 • 2013 Recertifikace ISO 9001 - 3EC

 

Politika kvality společnosti MARTECH CORP. s.r.o.

Politika kvality společnosti MARTECH-CORP. s.r.o. je formulována vrcholovým vedením takto:

 

 • Dodávat kvalitní průmyslové armatury od zahraničních dodavatelů.
 • Rozvíjet nadstandardní vztahy s klienty a prostřednictvím pravidelné komunikace s nimi správně a cíleně vyhodnocovat a reagovat na jejich potřeby a požadavky.
 • Trvale vytvářet dlouhodobé dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy s dodavateli průmyslových armatur.
 • Poskytované výrobky dodávat v dohodnutých termínech při dodržení právních požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí, kvalitu a jiných požadavků.
 • Poskytovat zdroje na udržení a rozvoj stále vysoké kvality HW a SW na konkurenční úrovni a příznivé pracovní prostředí pro všechny pracovníky.
 • Vytvářet podmínky pro spokojenost pracovníků založené na spravedlivém hodnocení, spolupráci, komunikaci, osobní odpovědnosti, motivaci a loajalitě k firmě.

 

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky a vyžaduje jejich spolupráci v zájmu stálého zvyšování úrovně kvality výrobků a služeb. Vedení společnosti se zavazuje k naplňování politiky kvality, jako součásti filosofie společnosti směřující k neustálému zlepšování systému managementu kvality, k efektivitě systému a k trvalé orientaci na zákazníky.

 

Ing. Martin Novák

jednatel společnosti