Kategorie
Produkty

Politika kvality společnosti

Politika kvality společnosti MARTECH – CORP. s.r.o. je formulována vrcholovým vedením takto:

 • Nabízet a dodávat svým zákazníkům vysoce kvalitní průmyslové armatury včetně příslušenství a zajišťovat služby k naplňování jejich požadavků a spokojenosti.
 • Soustavně sledovat vývoj trhu a požadavků zákazníků a na základě získaných poznatků neustále hledat a realizovat náměty ke zlepšování.
 • Hledat cesty k navyšování obratu tržeb a efektivity na všech úsecích společnosti.
 • Rozvíjet nadstandardní vztahy s klienty a prostřednictvím pravidelné komunikace s nimi správně a cíleně vyhodnocovat a reagovat na jejich potřeby a požadavky.
 • Trvale vytvářet dlouhodobé dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy s dodavateli průmyslových armatur a příslušenství.
 • Poskytované výrobky dodávat v dohodnutých termínech při dodržení právních požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí, kvalitu a jiných požadavků.
 • Poskytovat zdroje na udržení a rozvoj stále vysoké kvality HW a SW na konkurenční úrovni a příznivé pracovní prostředí pro všechny pracovníky.
 • Udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Zaměřit se na dlouhodobé zlepšování a zvyšování výkonnosti společnosti a kvality poskytovaných služeb a preventivně při všech svých činnostech snižovat dopad na životní prostředí.
 • Vytvářet podmínky pro spokojenost pracovníků založené na spravedlivém hodnocení, spolupráci, komunikaci, osobní odpovědnosti, motivaci a loajalitě k firmě.
 • Dodržovat legislativní a jiné požadavky a aplikovat je do chodu celé společnosti.

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky a vyžaduje jejich spolupráci v zájmu stálého zvyšování úrovně kvality výrobků a služeb. Vedení společnosti se zavazuje k naplňování politiky kvality, jako součásti filosofie společnosti směřující k neustálému zlepšování systému managementu kvality, k efektivitě systému a k trvalé orientaci na zákazníky.

Ing. Martin Novák

jednatel společnosti

 

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016 ke stažení nebo zobrazení: